medlem av:
 
Sveriges psykologf√∂rbund Society for Coaching Psychology The British Psychological Society Special Group in Coaching Psychology